تالی الکتریک

محصولات › منبع تغذیه امگا کره 

منبع تغذیه امگا کره

منبع تغذیه (Power Supply) امگا وسیله ای است که با استفاده ازمدارهای الکترونیکی، به جای ترانسهای حجیم و تلف کننده انرژی، ولتاژ متناوب   AC ورودی درمحدوده معین را به ولتاژهای مستقیم DC (قابل تنطیم) باسطوح جریانی مختلف تبدیل میکند.

انواع منبع تغذیه امگا کره