تالی الکتریک

محصولات › لـوازم اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › میتر آنالوگ 240 درجــه  › میتر آنالوگ 240 درجه جریان متناوب AC  

میتر آنالوگ 240 درجه جریان متناوب AC

میتر های AC (میتر های جریان متناوب). میترهای آنالوگ (ولت مترو آمپرمتر) ، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان متناوب (AC) . میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایز های متنوع جهت اندازه گیری کمیت های ولتاژ و جریان تولید گردیده اند . میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت فرکانس تولید گردیده اند . میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت های وات و وار تولید گردیده اند . میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی و در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت کسینوس فی (ضریب قدرت) تولید گردیده اند . شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع آمپرمتر و ولت متر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، وات متر و وارمتر فعالیت دارد .

کد محصول: DGL 48 | DGL 72 | DGL 96 | DGL 144

 • ابعاد: 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ / جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 3kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: FML 96 | FML 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : فرکانس
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: LML 96 | LML 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : توان اکتیو / توان راکتیو
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: LFL 96 | LFL 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ضریب قدرت
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)