تالی الکتریک

محصولات › لـوازم اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال › میتر تابلویی آنالوگ زیمر Zimmer › میتر آنالوگ 90 درجــه  › میتر آنالوگ 90 درجه جریان متناوب AC  

میتر آنالوگ 90 درجه جریان متناوب AC

میتر های آنالوگ (ولت متر و آمپرمتر)، مخصوص اندازه گیری کمیتهای الکتریکی در حوزه جریان متناوب (AC). میترهای آنالوگ AC در پنج مدل تابلویی، ریلی، رله دار، کلید دار و دیماند، در سایز های متنوع جهت اندازه گیری کمیت های ولتاژ و جریان تولید گردیده اند . میترهای آنالوگ AC در دو مدل اشاره ای و ارتعاشی ، در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت فرکانس تولید گردیده اند. میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی ، در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت های واتمتر و وارمتر تولید گردیده اند . میترهای آنالوگ AC در مدل تابلویی ، در سایزهای متنوع جهت اندازه گیری کمیت کسینوس فی (ضریب قدرت) تولید گردیده اند . شرکت تالی الکتریک دارای نمایندگی انحصاری شرکت زیمر (Zimmer)، در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و لوازم اندازه گیری شامل انواع ولت متر و آمپرمتر، فرکانس متر، کسینوس فی متر، وات متر و وارمتر فعالیت دارد.

کد محصول: BM/EB 48 | BM/EB 72 | BM/EB 96

 • ابعاد: 48x48|72x72|96x96 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز: 1000 ولت
 • ولتاژ تست عایقی: 3kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: EQ 72 SWT | EQ 96 SWT

 • ابعاد: 72x72 | 96x96 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ / جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز: 1000 ولت
 • ولتاژ تست عایقی: 3kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: FM 48 | FM 72 | FM 96 | FM 144

 • ابعاد: 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : فرکانس
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: EQ 35 | PQ 35 | ZQ 35

 • ابعاد: 45x85 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ / جریان / فرکانس
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660 ولت
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , به مدت 1 دقیقه)

کد محصول: DG 48 | DG 72 | DG 96 | DG 144

 • ابعاد : 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ/جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز : 660V/1000V
 • ولتاژ تست عایقی : 2kV،3kV(در فرکانس ۵۰ هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: LF 72 | LF 96 | LF 144

 • ابعاد: 72x72 | 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ضریب قدرت
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: DE 48 | DE 72 | DE 96 | DE 144

 • ابعاد : 48x48|72x72|96x96|144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ/جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز : 660V/1000V
 • ولتاژ تست عایقی : 2kV،3kV(در فرکانس ۵۰ هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: EQC 96

 • ابعاد: 96x96 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : ولتاژ / جریان AC
 • ولتاژ عایقی مجاز: 1000 ولت
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)

کد محصول: LM 96 | LM 144

 • ابعاد: 96x96 | 144x144 میلیمتر
 • کمیت مورد اندازه گیری : توان اکتیو / توان راکتیو
 • ولتاژ عایقی مجاز: 660V
 • ولتاژ تست عایقی: 2kV (در فرکانس 50 هرتز , برای مدت زمان یک دقیقه)