تالی الکتریک

مقالات › دانشنامه برق 

چرا سیم نول برق دارد

0099 ۱۸ آذر ۱۳۹۸
شاید تاکنون هنگام تست سیم های یک پریز با فازمتر به این مشکل مواجه شده اید که هر دو سیم پریز( فاز و نول) برق دار هستند، درواقع هنگام بروز این مشکل پریز دو فاز نشده و  این مورد ناشی از قطع بودن سیم نول و یا مسیر نول می باشد.

برای رفع این اشکال باید به ترتیب موارد زیر را انجام داد:
1- تمام وسایل برقی منزل را از برق بکشید.
2- به سراغ کنتور رفته و سیم نول اصلی را از سیستم سیم کشی منزل جدا می کنیم به طوری که سیم نول تنها باشد.
3- با فازمتر  نول را می سنجیم، فاز متر نباید روشن شود(دقت شود این کار با احتیاط کامل و با دست کش انجام شود).
4- باید توجه کرد در این مرحله دست با نول های ساختمان تماس نداشته باشد.
5- اگر روشن شد اشکال از شبکه است و حتما باید به سازمان برق اطلاع داد.
                                                                                         
                                                        

6- در غیر این صورت فیوز برق ساختمان راجدا کرده و نول های ساختمان را می سنجیم نباید فازمتر روشن شود.
7- در این مرحله در حالی که دستکش در دست داریم نول های سیم کشی منزل و نول شبکه را از اکسید( زنگ) پاک می کنیم.بطوری که مس سرخ رنگ و تمیز کاملا مشخص باشد.8- در این مرحله نول شبکه و نول های ساختمان را به هم متصل می کنیم (بهتر است این کار توسط شین یا ترمینال مخصوص انجام شود).
9- در این مرحله فیوز را در جای خودش قرار داده و یک بار دیگر نول را با فازمتر چک می کنیم، نباید روشن شود.
10- نول های ساختمان را از جای اتصال یکی یکی  تست می کنیم که نباید روشن شو ند.
11- به ساختمان برگشته و وسایل برقی منزل را به برق می زنیم.
12- نول پریزهای داخل منزل را تست می کنیم نباید فاز متر روشن شود.

                                                                      
                                                        
 
گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
در زمینه مقالات

بازگشت به دانشنامه برق