تالی الکتریک

مقالات › دانشنامه برق 

راهنمای راه اندازی موتور برق

Like_lg(2) ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
آماده سازی دستگاه:
لطفا قبل از استارت، روغن موتور مناسب را داخل کارتل موتور بریزید. تحت هیچ شرایطی قبل از ریختن روغن، دستگاه را روشن نکنید. این امر باعث آسیب دیدگی جدی موتور خواهد شد.
موتور برق را در محلی صاف قرار دهید.
درپوش روغن را باز کنید.
به وسیله یه قیف روغن موتور را بریزید.
درپوش روغن را در جای خود قرار دهید.
در صورت استفاده نکردن طولانی از دستگاه ، قبل از استارت روغن موتور را چک کنید.
مطابق دیاگرام زیر از روغن های مخصوص موتورهای بزینی استفاده شود.

اضافه کردن سوخت:
تحت هیچ شرایطی دستگاه را در محیط های بسته سوخت گیری ننمایید. همچنین از اضافه کردن سوخت در هنگام روشن بودن دستگاه و یا هنگامی که موتور گرم است خودداری کنید.
دستگاه را خاموش کنید و زمانی را برای خنک شدن آن در نظر بگیرید.
از مخلوط بنزین و روغن استفاده نکنید.
بیش از مقدار مشخص شده سوخت گیری نکنید.
باک سوخت را به صورت دوره ای بازرسی کنید. در صورت شکستگی و یا نشتی اقدام به تعویض قطعه نمایید.

توجه: درصورت تمایل به استفاده نکردن از دستگاه بیش از 30 روز، سوخت دستگاه را تخلیه کنید. گاز سوخت می تواند باعث آسیب دیدگی سیستم سوخت رسانی گردد. به هیچ عنوان از محصولات تمیز کننده موتور و یا کاربراتور استفاده نکنید. این امر باعث آسیب دیدگی باک و سیستم سوخت رسانی خواهد شد.

اتصال به زمین دستگاه:
طبق استاندارد های بین المللی بدنه و قسمت های هادی دستگاه می بایست بصورتی مناسب توسط پیچ اتصال به زمین ، به زمین متصل گردد. در صورت اتصال به زمین مناسب دستگاه را در مقابل شوک های الکتریکی محافظت خواهید کرد.

روشن کردن دستگاه:
توجه: هرگز موتور برق را در هنگام روشن بودن وسایل الکتریکی متصل به آن خاموش نکنید. تمامی وسایل را از پنل جدا کرده و سپس دستگاه را خاموش کنید.
پس از روشن شدن دستگاه ساسات را در حالت 2/1 قرار دهید تا موتور به آرامی شروع بکار کند و سپس آن را در حالت "ON" قرار دهید.

در صورت اتمام شارژ باطری از هندل برای روشن نمودن دستگاه استفاده کنید.
درصورت روشن شدن دستگاه و سپس خاموش شدن آن، دستگاه را خاموش کنید و سپس مراحل بالا را تکرار کنید.
درصورتی که پس از 3 بار تکرار مراحل بالا دستگاه روشن نگردید، و یا دستگاه در هنگام کارکرد خاموش گردید، دستگاه را در حالت اولیه قرار دهید و سطح روغن را چک کنید.

توجه: هرگز از دستگاه و یا دوشاخ های خروجی توانی بیش از مقدار مشخص شده نگیرید. در صورت اضافه بار کلید محافظتی دستگاه مدار الکتریکی را قطع خواهد کرد.
 
گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

      _       
      | |       
 __ _  __| | __ _  ___ 
 / _` | / _` | / _` | / __|
| (_| || (_| || (_| || (__ 
 \__, | \__,_| \__, | \___|
  | |     __/ |   
  |_|    |___/    
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
در زمینه مقالات

بازگشت به دانشنامه برق