تالی الکتریک

مقالات › ترانسدیوسر 

تکنولوژی های ساخت قطعات LEM

Like_lg.png(26) ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
1.Closed loop Fluxgate C type

این تکنولوژی از دو هسته شبیه به دونات و دو سیم پیچ استفاده می کند و از اصول جبران دور آمپر استفاده می کند. برای مدل ولتاژی یک جریان کوچک در حد میلی آمپر از خط ولتاژ اندازه گیری می شود و در سیم پیچ اولیه و سپس مقاومت اولیه وارد می شود.

این مدل بسیار دقیق با پهنای باند بالا می باشد که از مولد اثر هال استفاده نمی کند. این تکنولوژی از دو هسته دونات مانند و دو سیم پیچ ثاویه استفاده می کند و عملکرد آن بر اساس جبران جریان با مولد داخلی است. برای اندازه گیری ولتاژ یک جریان کوچک در حد میلی آمپر از خط ولتاژ گرفته شده اندازه گیری می شود و به سیم پیچ اولیه اعمال می شود. مقاومت اولیه درون ترانسدیوسر قرار گرفته می شود.

مشخصات:
دقت بالا
رنج فرکانسی وسیع
دمای رانش کم
خطی بودن
اندازی گیری جریان تفاضلی
جداسازی ایمن
مصرف کم در قسمت اولیه

 


Closed Loop Hall Effect.2

Hall effect current transducers (C/L)
(Closed Loop = C/L)

شار مغناطیسی تولید شده توسط جریان اولیه Ip با جریان مکمل تولید شده توسط اعمال جریان در سیم پیج ثانویه متعادل می شود.
یک افزاره پدیده هال و مدارهای الکتریکی مرتبط برای تولید جریان ثانویه که نمایش دقیق جریان ورودی است استفاده می شود.

مشخصات:
رنج فرکانسی وسیع
دقت کلی خوب
  زمان پاسخ دهی سریع
دمای رانش پایین
خطی بودن
بدون تلفات جااندازی

 


Hall Effect Voltage Transducers (C/L).3

یک جریان بسیار کوچک از طریق ولتاژ توسط مقاومت های سری به سیم پیچ اولیه اعمال می شود. شار مغناطیسی تولید شده توسط جریان اولیه Ip با جریان مکمل تولید شده توسط اعمال جریان در سیم پیج ثانویه متعادل می شود.
یک افزاره پدیده هال و مدارهای الکتریکی مرتبط برای تولید جریان ثانویه که نمایش دقیق جریان ورودی است استفاده می شود. مقاومت اولیه می تواند داخل و یا بیرون ترانسدیوسر تعبیه شود.

مشخصات:
اندازه گیری ولتاژهای بالا
جداسازی ایمن
دقت کلی خوب
دمای رانش پایین
خطی بودن


 
Eta.4
 
تکنولوژی ETA اصول حلقه باز (o/L) و حلقه بسته را ترکیب کرده است. نتیجه این ترکیب افزاره ای است که تعادل خوبی را بین مشخصه های هر دو برقرار می کند. اصول o/L برای اندازه گیری جریان DC و اثر ترانسفورماتور ( یکی از اصول حلقه بسته ) برای اندازه گیری جریان AC است.
 
مشخصات:
پهنای باند وسیع
رنج اندازه گیری گسترده
مصرف توان کم
منبع تغذیه تک قطبی
زمان پاسخ دهی سریع


 
5.IT-Type Closed Loop
Current transducers IT type

ترانسدیوسرهای جریان IT بسیار دقیق و با پهنای باند بالا هستند که از اثر هال استفاده نمی کنند. شار مغناطیسی تولید شده توسط جریان اولیه Ip با جریان ثانویه تولید می شود. آشکار ساز شار صفر یک آشکارساز متقارن با دو سیم پیچ متصل به تولیدکننده موج مربعی است. جریان ثانویه نمایش دقیق جریان اولیه است.

مشخصات:
دقت کلی بالا
نویز کم در سیگنال خروجی
خطی > 1ppm
اعوجاج متقاطع کم
پایداری دمایی بالا
رنج فرکانسی بالا


 
 
6.PRiME
PRiME current transducers
 
 
PRIME از اصول روگوسفکی پیروی می کند که یک سیم پیچ به طور مغناطیسی با شار تولید شده توسط جریان کوپل می شود. یک سیگنال ولتاژی به سیم پیچ متناسب با مشتقات شار و هم چنین متناسب با مشتقات جریان القا می شود. اصول روگوسفکی بر اساس سیم پیچ است. به علت تلورانس ساخت سیم پیچ دقت آن بستگی به محل قرار گرفتن کابل در روزنه و میدان خارجی تولید شده دارد.
PRiME برای جلوگیری از این پدیده از دو بخش برای سر ترانسدیوسر استفاده می کند، تعدادی PCB سنسور و یک base-PCB. PCB سنسور شامل دو هسته هوایی متشکل از یک PCB چند لایه است. تعدادی سنسور روی base-PCB به طور عمود و سری قرار گرفته اند تا دو حلقه متحدالمرکز (داخلی و خارجی) را تشکیل دهند.
هادی حمل جریان باید در روزنه سر ترنسدیوسر قرار بگیرد و یک شار مغناطیسی AC تولید می کند که در سنسورها کوپل شده و یک ولتاژ متناسب با مقدار جریان (di/dt) القا می کند.
در نهایت از آنجایی که سیگنال جمع آوری شده متناسب با مشتق جریان است. باید از ولتاژ القایی در سر ترانسدیوسر انتگرال گرفته تا اطلاعات دامنه و فاز برای جریان اندازه گیری شده بدست بیاید.
 
مشخصات:
تنها اندازه گیری AC
پهنای باند زیاد ( از چند هرتز تا چند کیلو هرتز)
بدون هیسترزیس مغناطیسی، بدون اشباع مغناطیسی
تحمل اضافه بار بالا
خطی
رنج دینامیکی وسیع
سبک و کم حجم
دقت بالا در رنج اندازه گیری
مصرف کم و تضعیف حرارتی کم


 
 
7.Open Loop Hall Effect
Hall effect current transducers (O/L)
 
شار مغناطیسی تولید شده با جریان اولیه
Ip در مدار مغناطیسی متمرکز شده و در فاصله هوایی با استفاده از پدیده هال اندازه گیری می شود. خروجی پدیده هال نمایش دقیق جریان اولیه است.
 
مشخصات:
سایز بسته بندی کوچک
رنج اندازه گیری وسیع
وزن کم
مصرف توان پایین
بدون تلفات ااحاقی
 
گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

     __    ____ 
    / _|   / ___|
 _  _ | |_ ____/ /___ 
| | | || _||_ /| ___ \
| |_| || |  / / | \_/ |
 \__,_||_| /___|\_____/
            
            
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
بازگشت به ترانسدیوسر