تالی الکتریک

مقالات › ولت متر 

تست اتصال کوتاه با مولتی متر

Like_lg(27) ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
تست اتصال کوتاه یاContinuity Test ، بیزر یا بازر چیست؟

                                                                         

تست اتصال کوتاه برای طراحان مدارات الکتریکی و تکنسین های برق، بسیار حائز اهمیت است. اتصال کوتاه یا Short Circuit مسیری ست که جریان بتواند از آن عبور کند. بطور مثال در شکل فوق کلید زمانی که بسته باشد (ON) جریان از آن عبور خواهد کرد و اصطلاحا دو سر کلید اتصال کوتاه شده است و زمانی که کلید باز شود(OFF) مسیر باز و اتصال باز شده است. لذا تست این مطلب برای برقراری ارتباط بین اجزای یک مدار اهمیت پیدا میکند. روش تست اتصال کوتاه یا کانتینیوتی توسط مولتیمتر انجام میپذیرد. مولتیمتر با تزریق جریان کم به مدار میزان مقاومت دو سر پراب های مثبت و منفی مولتیمتر را اندازه گیری میکند. در صورتی که مقاومت مقدار کمی باشد صدایی بوق تولید میکند. اصطلاحا به این بوق، بازر( Buzzer ) میگویند که سهواً بیزر نیز خوانده میشود. و به این تست، تست بازر یا تست بیزر میگویند. عموما محدوده مقاومتی که صدای بازر شنیده میشود بین 0 تا 50 اهم است.

دلیل استفاده از بازر در مولتیمترها برای این است که تکنسین زمان تست نیازی به نگاه کردن مولتی متر نداشته باشد و تنها با گوش کردن متوجه اتصال باز یا کوتاه بودن مدارش شود.

تست اتصال کوتاه برای بررسی سالم بودن فیوز :
فیوز رشته سیم باریکیست که برای حفاظت استفاده میشود تا زمانی که جریانی بیش از حد فیوز از آن گذشت فیوز بسوزد تا صدمه ای به دستگاه الکترونیکی وارد نشود. حال اگر مطابق شکل بالا از مولتی متر بازر شنیده شود به معنی صحت فیوز است و اگر صدایی شنیده نشد یعنی فیوز سوخته

نکته : قبل تست اتصال کوتاه ؛ تنظیمات مولتیمتر یا اهم متر را بر روی بازر گذاشته و پراب های مثبت و منفی را به هم اتصال دهید. باید صدای بازر شنیده شود در غیر این صورت ممکن است تنظیمات مولتیمتر درست انجام نشده باشد( بطور مثال روی اهم باشد نه بازر) یا پراب ها اشتباه وصل شده باشد و یا مولتیمتر مشکلی داشته باشد

دیگر کاربرد این روش، تست رسانایی، تست سوئیچ ها، تست مسیرهای مسی روی بردهای PCB و... می باشد.

                                                                   

تذکر: استفاده از این روش تنها زمانی جایز است که ولتاژی در مدار تحت تست وجود نداشته باشد. لذا قبل تست اتصال کوتاه، مدار را از تغذیه ها جدا کنید. همچنین مطمئن شوید خازن ها دشارژ شده باشد.
 
گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

        ____  ____ 
        / ___| / ___|
 __ _ _  _ / /___ / /___ 
 / _` || | | || ___ \| ___ \
| (_| || |_| || \_/ || \_/ |
 \__, | \__, |\_____/\_____/
 __/ | __/ |       
 |___/ |___/        
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
در زمینه مقالات
بازگشت به ولت متر