تالی الکتریک

مقالات › دانشنامه برق 

جهت اندازه گیری صدا رعایت نکات زیر لازم می باشد:

Like_lg(4) ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
دستگاه صداسنج باید قبل وبعد از اندازه گیری کالیبره گردد.
جهت اندازه گیری دستگاه صداسنج باید در ارتقاع  گوش قرار گرفته و به طول یک دست از شخص اندازه گیری کننده فاصله داشته باشد.
زمانی که هدف از اندازه گیری صدا تشخیص افت شنوایی باشد موقعیت میکروفن باید در حد امکان نزدیک گوش کارگر باشد.
از وجود مانع بین منبع صوت و میکروفن باید جلوگیری شود.
نازی به حضور کارگر در هنگام اندازه گیری نیست و دانستن موقعیت کاری کارگر کافی می باشد.
برای کارگری که که در یک مکان ثابت می باشد میکروفن باید دربالای شانه ها یا  اگر کارگر در موقعیت ایستاده قرار دارد ، میکروفن را در 1.5 متری بالای سطح زمین قرار می دهیم . اگر کارگر در موقعیت نشسته کار می کند. میکروفن در1.1 متری از سطح زمین فاصله داشته باشد.
یک صداسنج استاندارد SLM فقط برای اندازه گیری سر و صدای لحظه ای و در محیط های با تراز صدای یکنواخت مناسب می باشد.اما در محیط های با سر و صدای ضربه ای ، صدای متناوب و منقطع ، این نوع صداسنج جهت تعیین میانگین مواجهه شخص با سر و صدا در طی شیفت کاری مناسب نبوده و باید از دزیمتر صدا استفاده شود.

موارد استفاده از دزیمتر صدا و روش اندازه گیری آن :
زمانیکه نقشه صوتی نشان دهد که تماس فرد باصدا بالاتر از حد مجاز می باشد ، نیاز به اندازه گیری میزان تماس فردی  با صدا می باشد که بوسیله دزیمتر انجام می شود .
بدین صورت که دزیمتر در طی شیفت کاری به بدن کارگر نصب می گردد . صحت اطلاعات بستگی به همکاری فرد در استفاده صحیح از دزیمتر را دارد که رعایت نکات زیر  جهت رسیدن به این هدف به ما کمک می کند:
آگاهی دادن به کارگرران در مورد هدف اندازه گیری .
آگاهی دادن به آنان در مورد اهمیت درستی اطلاعات جهت کنترل صدا.
تاکید در اهمیت نصب دزیمتر در تمام طول اندازه گیری.
توضیح در مورد نتیجه استفاده غلط از دزیمتر به کارگران(شامل دست زدن به میکروفن ، فریاد زدن در آن ، کوبیدن دربها و ...).

غالبا کارخانه سازنده ، دزیمتر ها را با استاندارد کشور خود تنظیم می نماید. شما می توانید آن را با استاندارد مورد تایید خود تنظیم نمائید.
کالیبره دستگاه باید قبل از استفاده و پس از آن کنترل شود و زمان شروع و توقف اندازه گیری باید یادداشت شود.

استفاده از دستگاه ISLM جهت اندازه گیری تراز معادل صوت:
ISLM میانگین تراز معادل صدا را در طول زمان اندازه گیری محاسبه می کند که می تواند بر مبنای چند دقیقه ، چند ساعت و یا طول شیفت کاری کامل باشد در این رابطه این دستگاه شبیه دزیمتر عمل می نماید.
ISLM میزان تماس فردی را نشان می دهد. زیرا قابل نصب رئی فرد نیست و تراز معدل را نشان می دهد.
 
گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

 _____        _  
| ___|       | |  
|___ \ _ __  _ __ | | __
  \ \| '_ \ | '_ \ | |/ /
/\__/ /| |_) || | | ||  < 
\____/ | .__/ |_| |_||_|\_\
    | |         
    |_|         
کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
در زمینه مقالات

بازگشت به دانشنامه برق