تالی الکتریک

مقالات › دانشنامه برق 

ارت سنج کلمپی چیست؟

Like_lg(18) ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
سیستم ارتینگ در ساختمانهاو کارخانجات جهت جلوگیری از صدمات ناشی از صائقه یا ولتاژ ناگهانی، تعبیه میگردد. لذا برای بررسی صحت سیستم و بررسی امنیت مکان، دانستن مقدار مقاومت زمین یا ارت حائز اهمیت است. یکی از روش های بروز اندازه گیری این مقدار بدون قطع هیچ گونه سیمی یا الکترودی استفاده از ارت تستر کلمپی یا تستر زمین چنگکی می باشد. جهت فهم بیشتر نحوه کاربرد این دستگاه به مثال زیر توجه کنید:

                                                                              
                                                                                                       شکل 1 : نمونه ای از سیستم ارتینگ

در شکل فوق میخواهیم مقاومت ارت الکترود سبز رنگ را محاسبه کنید. در صورتی که بخواهیم به روش سنتی مقاومت ارت را محاسبه کنیم ابتدا باید الکترود را جدا نموده و به روش سه پل یا ارت تستر های میله ای، مقاومت مربوطه را محاسبه نمود اما برای این نوع سیستم ارتینگ روش بهتری پیشنهاد میگردد. با استفاده از تستر مقاومت ارت کلمپی بدون قطع هیچگونه ارتباطی میتوان مقاومت الکترود سبز رنگ را مشاهده نمود. نحوه اتصال کلمپ به روش زیر میباشد:

                                                                             

نحوه عملکرد تستر زمین کلمپی:
دستگاه تستر زمین کلمپی با محاسبه جریان جاری در حلقه ایجاد شده توسط چندین الکترود زمین، مقاومت الکترود مربوطه را به روش زیر محاسبه میکند.

بطور مثال در شکل 1،  Rx مقاومت مورد نظر ما یعنی مقاومت ارت یا مقاومت الکترود زمین باشد. مقادیر R1، R2 ... Rn مقاومت دیگر ارت های سیستم است.
 
 با معادل سازی سیستم شکل 1 در قالب یک مدار الکتریکی، خواهیم داشت(شکل 2) :

                                                                                             
                                                                                                   شکل 2 : معادل مدار الکتریکی شکل

مطابق شکل 3، در دستگاه ارت تستر کلمپی با اعمال ولتاژ V توسط ترانسفورماتور CT1 ،جریان I متناسب با مقاومت ارت ایجاد میگردد. با آشکار سازی جریان I توسط ترانسفورماتور آشکارساز CT2، مقاومت ارت یا Rx محاسبه میگردد.
 
                                                                                  
                                                                                                    شکل 3 : محاسبه مقاومت زمین
 

نتیجه گیری مهم:

روش کلمپی تنها مناسب سیستم های چند ارتی میباشد و برای محاسبه ارت تک استفاده نمیگردد. لذا وجود حداقل سه ارت در حلقه الزامی است. در نتیجه هر چه تعداد Ri بیشتر باشد نتیجه حاصله دقیق تر خواهد بود.

مزایا ارت تستر کلمپی:
عدم نیاز به قطع کابل یا الکترود زمین
کاربری آسان تنها با یک کلمپ ( عدم نیاز به وسائل جانبی اضافی )
مناسب برای زمین های بتنی که امکان کوبیدن میخ وجود ندارد
پرتابل، سبک و کاربر پسند (کاهش زمان تست)
امنیت بالا
اندازه گیری جریان همانند آمپر متر کلمپی

معایب تستر زمین انبری:
عدم کاربرد در سیستم های تک ارتی
لروم وجود لوپ مقاومتی

کابرد های تستر مقاومت ارت کلمپی:
ستونهای روشنایی معابر
سیستم صائقه گیر ساختمان های خانگی یا کارخانجات
پست های خیابانی
برج های مخابراتی
( ماکروویو یا رادیویی)
سایت های سلولی مانند  BTS ها
ترانسفورماتورهای توزیع
سیستم pole-mounted
سیستم های تلویزیون کابلی
مخازن ایستگاهی گاز (پمپ گاز CNG)
  و...

                                                              

گروه تحقیق و توسعه تالی الکتریک


ثبت دیدگاه
لطفا برای درج دیدگاه خود فرم زیر را تکمیل نمایید.

کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر بالا را وارد فرمایید.
در زمینه مقالات

بازگشت به دانشنامه برق